Közúti baleset okozása

közúti baleset okozásaEgyre több gépkocsi van az utakon, ami egyre több közúti balesethez vezet, a koccanásos, csak anyagi kárral járó balesetektől kezdve a súlyos és kevésbé súlyos személyi sérüléseken át az egyre több halálos kimenetelű balesetig. Az ilyen balesetekhez néha elég csak egy pillanatnyi kihagyás, és megtörténik a baj, a balesetet okozó vezetőnek pedig súlyos következményekkel kell számolnia.


Mire számíthatok?
Szabálysértés esetén

Amennyiben nem történik személyi sérülés, vagy az csak 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülés, úgy az ügy szabálysértésnek minősül. Ilyen esetekben az okozó leginkább pénzbírságra, és e mellett sok esetben vezetéstől eltiltásra (jogosítvány bevonásra) számíthat. Szabálysértés esetén a vezetéstől eltiltás (jogosítvány elvétel) 1 hónaptól 12 hónap időtartamig terjedhet.

Bűncselekmény esetén

Ha azonban a baleset következtében az okozón kívül bárki 8 napon túli személyi sérülést szenved, az ügy már bűncselekmény, és súlyosabb megítélés alá esik. Alapesetben pénzbüntetéssel lehet számolni, és sok esetben legkevesebb egy évi vezetéstől eltiltással (jogosítvány elvétellel). Súlyosabb esetekben felfüggesztett, vagy akár letöltendő szabadságvesztés büntetéssel és hosszabb tartamú, vagy végleges vezetéstől eltiltással (jogosítvány elvétellel) kell számolnia az elkövetőnek.

A büntető törvénykönyv a kisebb súlyú közlekedési bűncselekmények esetén lehetőséget biztosít arra, hogy a balesetet okozó jóvá tegye tettét, vagyis közvetítői eljárás keretében – vagy azt megelőzően, de a közvetítői eljárás keretében született megállapodásban jóváhagyva – a sértett által elfogadott módon és mértékben a balesettel okozott sérelmet jóvátegye. Ennek feltétele, hogy a balesetet okozó beismerje a bűncselekmény elkövetését, vagyis azt, hogy a baleset az ő hibájából következett be.

Amennyiben a közvetítői eljárásban a feleknek sikerül megegyezni egymással, az ügyészség a büntetőeljárást megszünteti a baleset okozójával szemben, így nem kerül sor felelősségre vonásra, és az okozó tiszta lappal vezethet tovább. Ha a balesettel összefüggésben súlyosabb, maradandó sérülés – még rosszabb esetben a sértett halála – következik be, úgy a büntetőeljárás ugyan nem szűnik meg, azonban a büntetés korlátlanul enyhíthető.

Szakszerű, ügyvédi segítség

Ezeknek az ügyeknek a megítélése szinte kivétel nélkül szakértői segítséget igényelnek, hiszen sok esetben csak a szakértő tudja rekonstruálni az eseményeket a helyszínen rögzített nyomok alapján. Ezért nagyon fontos, hogy amennyiben Ön ellen ilyen baleset okozása miatt eljárás indult, úgy már az eljárás kezdetén szakszerű segítője legyen, aki tudja, hogy az ügy teljes körű felderítése érdekében milyen indítványokat tegyen a hatóság felé. Itt nem a nyomozóhatóság hozzá nem értésére kívánok utalni, hanem arra az egyszerű tényre, hogy a nyomozóhatóság számára az Ön ügye egy a sok ezerből, azonban Önnek ez a legfontosabb, tehát azokra a az Ön felelősségét enyhítő körülményekre kell a figyelmet felhívni, amelyek az ügyek nagy száma miatt a nyomozóhatóság figyelmét esetleg elkerülik.

Minden közlekedési baleset más, de higgye el, megtaláljuk az Ön számára legkedvezőbb megoldást!

Hívjon bizalommal!

» Kapcsolat

a legfontosabb kártérítési tudnivalók

A hatósági eljárásról röviden

Szabálysértés esetén

Amennyiben az ügy szabálysértésnek minősül, úgy a rendőrség hoz határozatot az ügyben. Természetesen van lehetőség jogorvoslatra. Fontos, hogy a rendőrség, mint elsőfokú szabálysértési hatóság határozatának kézbesítésétől számított 8 napon belül benyújtsuk jogorvoslati kérelmünket (kifogás). Ha ezt a határidőt elmulasztjuk, a határozat, a benne foglalt jogkövetkezményekkel jogerős lesz. Ha ez megtörténik, jóformán semmit nem tehetünk, csak kivételes esetben élhetünk rendkívüli jogorvoslattal (például, ha nem Ön vette át az Önnek szóló határozatot, így nem szerzett róla tudomást, és a határidőt ezért mulasztotta el).

A kifogásunkat a bíróság bírálja el, először tárgyalás tartása nélkül. Amennyiben még ezt a határozatot is sérelmesnek tartjuk, kérhetjük tárgyalás tartását a bíróságtól. A tárgyaláson lesz lehetőségünk arra, hogy bizonyítsuk igazunkat, akár tanúkkal, akár esetleg szakértővel.


Bűncselekmény esetén

Amennyiben az ügy bűncselekménynek minősül, ez már súlyosabb megítélés alá esik, és a hatóság eljárása is más. A rendőrség ebben az esetben „csak” nyomoz, majd az ügyészség emel vádat a nyomozás adatai alapján, és itt már első fokon a bíróság tárgyaláson dönt az ügyéről. Amennyiben az ítélettel nem ért egyet, fellebbezhet. Fellebbezését a másodfokú bíróság bírálja el.