Szakmai önéletrajz

Szakosodásomra tekintettel ügyeim nagy részét a baleseti kártérítési, valamint a közlekedési szabálysértési és büntető ügyek teszik ki, azonban természetesen általános jogi feladatokat is végzek, mint ingatlan adásvételi szerződések készítése, ellenjegyzése, társasági jogi, munkajogi ügyek, valamint kintlévőség behajtással kapcsolatos ügyek ellátása.

Kövessen:


2004-2009 - Szakmai gyakorlat

Diplomám megszerzését megelőzően gyakornokként egy évig, majd diplomámmal a kezemben egészen szakvizsgám megszerzéséig ügyvédjelöltként dolgoztam egy közlekedési és biztosítási ügyekkel foglalkozó ügyvéd mellett. Az itt eltöltött közel öt év alatt mélyültem el azon ügycsoportokban, melyek jelenleg fő profilomat képezik, vagyis a baleseti kártérítési, valamint a közlekedési szabálysértési és büntető ügyekben.

2005 - Jogi diploma

Jogi diplomámat a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi karán szereztem 2005-ben.

2008 - Közlekedési szakjogászi diploma

Még 2005-ben jelentkeztem az Eötvös Lóránt Tudomány egyetem Jogi Továbbképző Intézetének Közlekedési szakjogász kurzusára, ahol 2008-ban kaptam kézhez diplomámat, jeles eredménnyel. Szakdolgoztomat „Veszélyes üzemi felelősség a közlekedésben” címmel írtam, melynek elkészítéséhez jelentős gyakorlati tapasztalatot tudtam meríteni az általam ügyvédjelöltként ellátott ügyekből.

2009 - Jogi szakvizsga

A jogi szakvizsgát „jeles” eredménnyel tettem le, majd felvételt nyertem a Budapesti Ügyvédi Kamarába és jelenleg egyéni ügyvédként praktizálok.

Oklevelek

jogi diplomaközlekedési szakjogászi oklevélszakvizsga bizonyítvány