gyorshajtás büntetés kalkulátorGyorshajtás

Büntetés kalkulátor


Sebességhatár
Ön sebessége
 Gyorshajtás mértéke:
 Várható bírság:

» Gyorsan hajtottam, mit tehetek?

Gyorshajtás büntetési tételek

A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések (a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke km/ó-ban)Bírság összege forintbanA közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
50 km/óra sebességig:
15 km/óra felett 25 km/óráig30 00014. § (1) bekezdés d) pont
14. § (1) bekezdés z)1. pont
26. § (1) és (2) bekezdés
39. § (1) bekezdés
39/A. § (2) bekezdés
25 km/óra felett 35 km/óráig45 000
35 km/óra felett 45 km/óráig60 000
45 km/óra felett 55 km/óráig90 000
55 km/óra felett 65 km/óráig130 000
65 km/óra felett 75 km/óráig200 000
75 km/óra felett300 000
50 km/óra felett 100 km/óra sebességig:
15 km/óra felett 30 km/óráig30 00014. § (1) bekezdés d) pont
26. § (1) és (2) bekezdés
30 km/óra felett 45 km/óráig45 000
45 km/óra felett 60 km/óráig60 000
60 km/óra felett 75 km/óráig90 000
75 km/óra felett 90 km/óráig130 000
90 km/óra felett 105 km/óráig200 000
105 km/óra felett300 000
100 km/óra sebesség felett:
20 km/óra felett 35 km/óráig30 00014. § (1) bekezdés d) pont
26. § (1) és (2) bekezdés
35 km/óra felett 50 km/óráig45 000
50 km/óra felett 65 km/óráig60 000
65 km/óra felett 80 km/óráig90 000
80 km/óra felett 95 km/óráig130 000
95 km/óra felett 110 km/óráig200 000
110 km/óra felett300 000

 

Forrás:
Melléklet a 69/2009. (IV. 2.) Korm. rendelethez
» Magyar Közlöny 2009/42. szám, 72. oldal


Objektív felelősség

Az objektív felelősséget 2008. január 1-jén vezették be a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításával. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről külön kormányrendelet rendelkezik. Közigazgatási bírságot csak 2008. május 1-jét követően lehet kiszabni.

Az egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegét a Kormány rendeletben (69/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet) határozza meg. Amennyiben egy cselekménnyel több előírást szegnek meg és azt egy eljárásban bírálják el, a kiszabandó bírság összegét az egyes szabályszegésekhez rendelt bírságösszegek összegeként kell megállapítani.

A bírságot a hatóság a fentiekben meghatározott előírás megszegését követő 60 napon belül szabja ki.

Mentesülés az objektív felelősség alól
  • Az üzemben tartó mentesül a kiszabott közigazgatási bírság megfizetése alól, ha a gépjármű - a szabályszegés időpontját megelőzően - jogellenesen került ki a birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben - a bírságot kiszabó határozat kézbesítését megelőzően - kezdeményezte a megfelelő hatóság eljárását.
  • Ha a gépjárművet az üzemben tartó a szabályszegést megelőzően más természetes személy vagy nem természetes személy használatába adta, és ezt a használatba vevő személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával igazolja, vagy - azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt - menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja , a közigazgatási bírságot a használatba vevő személlyel szemben kell kiszabni.

A közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárás a szabálysértési eljárás ugyanazon jogsértés miatt történő lefolytatását nem érinti. Helyszíni bírság, továbbá szabálysértési eljárásban pénzbírság nem szabható ki azzal a személlyel szemben, akivel szemben a szabálysértés alapjául szolgáló előírás megsértése miatt közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

Hívjon bizalommal!

» Kapcsolat

gyorshajtás, objektív felelősség röviden

Tudnivalók röviden

A gépjármű üzemben tartója felel azért, hogy az általa üzemeltetett illetve használt gépjárművel

  • a megengedett legnagyobb sebességre,
  • a vasúti átjárón való áthaladásra,
  • a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire,
  • a járművel történő megállásra és várakozásra,
  • az autópálya leálló sávjának igénybevételére,
  • a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra,
  • a természet védelmére

vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott – előírások betartásra kerüljenek.

Ha a fentiekben felsorolt egyes előírásokat megszegik, az üzemben tartóval – illetve bizonyos esetben a gépjárművet használatra átvevő személlyel – szemben 30 000 forinttól 300 000 forintig terjedő közigazgatási bírságot szabnak ki.

A közigazgatási bírság kiszabásának kizárólag a külön jogszabály szerinti technikai eszközzel készített és továbbított felvétellel dokumentált szabályszegés esetén van helye.